Julkisrakentaminen

Vahvaa erikoisosaamista julkisrakentamisessa. 

Terveyskeskusten, koulujen ja palvelutalojen rakentaminen sekä laajentaminen. Yritys toteuttaa uusia toimitiloja yritystoiminnan tarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti, vaihtoehtona myös olemassa olevien toimitilojen uudistaminen ja laajentaminen. Yhteistyö tilaajan kanssa varmistaa, että tilat soveltuvat mahdollisimman hyvin tarpeisiin ja ovat muunneltavissa tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.