Projektinjohto

Projektinjohdon tyypillisiä haasteita ovat resurssien tuhlaaminen yhtenäisen projektinjohdon puutteen vuoksi. Useimmiten laatuvirheet liittyvät määrittelyvaiheen puutteisiin, suunnittelun integraation vähäisyyteen, sekä osaamattomaan toteutukseen alihankkijoiden osalta. Nämä seikat johtavat siihen, että esimerkiksi laajassa korjaushankkeessa hankkeen budjetti saatetaan ylimitoittaa jopa 30 %.

Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia hankkeenjohtopalveluja rakennusprojekteissa. Projektinjohtopalvelu sisältää hankkeen toteutukseen liittyvän projektinjohdon sekä hankintapalvelut.

 

Palvelu

  • yhdistää suunnittelun eri osa-alueet ja varmistaa suunnittelun etenemisen aikataulullisesti sekä laadullisesti
  • tarjoaa erityisosaamisen aikataulujen hallintaan ja hankejohtamiseen
  • toimii tilaajan etujen valvojana
  • keventää projektinjohtomallia ja –organisaatiota
  • lisää joustavuutta hankkeen toteutukseen
  • varmistaa hankkeen läpinäkyvyyden
  • varmistaa parhaimman laadullisen ja taloudellisen lopputuloksen hankkeen toteutuksessa.